Úvodná stránka / Main page
2024
O festivale
Vážení priatelia organového umenia,
 
vítame Vás na internetovej prezentácii Európskeho organového festivalu Kremnický hradný organ. Je nám cťou a potešením, že Vás môžeme informovať o  aktuálnom ročníku festivalu. Veríme, že zostava mimoriadne významných organistov a programová koncepcia naplnia všetky Vaše očakávania. Festival je pripravený s najvyššími umeleckými ambíciami a budeme preto radi, keď Vás na festivalových podujatiach budeme môcť privítať.
Mgr.art. Renata Košťálová - Mgr.art. Stanislav Kowalski
autori festivalu
 
 
Skutočnosť, že Európsky organový festival Kremnický hradný organ si získal veľkú priazeň svojich partnerov, návštevníkov i médií svedčí o tom, že myšlienka autorov projektu, pripraviť na Slovensku festival s najvyššími umeleckými kritériami, bola správna. Patria medzi ne napríklad výber umelcov bez akéhokoľvek regionálneho ohraničenia a prísna selekcia najkvalitnejších skladieb organovej literatúry. To sú základy cyklického projektu Kremnický hradný organ, ktorý vnímavý poslucháč prijíma ako rovnocennú súčasť medzinárodných aktivít v organovom umení.
 
Miestom konania festivalu je Kostol sv. Kataríny, nachádzajúci sa v areáli Mestského hradu v Kremnici. V tomto kostole je inštalovaný koncertný organ Rieger-Kloss z roku 1992. Vďaka svojej dispozícii – obsahuje cca. 3 500 píšťal a 46 registrov – patrí k najmodernejším nástrojom na Slovensku. Umožňuje realizovať interpretácie najnáročnejších diel na vysokej umeleckej úrovni, a teda podstatnou mierou prispieva k úspešnosti realizácie festivalu.

Nezanedbateľným predpokladom festivalu je vynikajúca akustika gotického priestoru kremnického hradného kostola. Chrámový priestor a organ tvoria jedinečnú kombináciu, ktorá sa nikde inde na Slovensku nevyskytuje.

 

Umeleckí hostia festivalu Kremnický hradný organ patria k absolútnej svetovej špičke. Na festivale doteraz koncertovali organisti z 24 krajín. Medzi najvýznamnejších je potrebné zaradiť Johna Scotta, bývalého hudobného riaditeľa katedrály sv. Pavla v Londýne (teraz St Thomas Church, Fifth Av., New York), prof. Petra Planyavského, bývalého hlavného organistu Dómu sv. Štefana vo Viedni, doc. Andrása Virágha, hudobného riaditeľa Hlavného farského kostola v Budapešti, prof. Ludwiga Lussera, organistu Schottenkirche vo Viedni, prof. Jánosa Pálúra z Hudobnej akadémie Franza Liszta v Budapešti, prof. James Davida Christie z USA; prof. Lionela Rogga zo Ženevy, prof. Kent Tritla z New York Philharmonic a Juilliard School, prof. Raúl Prieto Ramiréza zo Španielska, prof. Gianluca Libertucciho z Baziliky sv. Petra vo Vatikáne, prof. Vincent Dubois z katedrály Notre Dame v Paríži, prof. Hans-Ola Ericssona z Univerzity McGill v Montreale a ďalších.
 
Domácich interpretov zastupovali prof. Dr. Ferdinand Klinda, prof. Ivan Sokol, prof. Ján Vladimír Michalko, doc. I. Szabó z Hudobnej fakulty VŠMU.

Najúspešnejších organistov mladšej generácie z pomedzi laureátov veľkých organových súťaží reprezentovali Thomas Gaynor z Nového Zélandu, Gabriele Marinoni z Talianska a Johannes Zeinler z Rakúska.

 
Vzhľadom na veľkú mieru účasti výrazných organových osobnosti zo zahraničia, festival má jednoznačne charakter prominentného medzinárodného podujatia.
 
Festival Kremnický hradný organ uprednostňuje moderný pohľad na organovú interpretáciu. Kreatívnym spôsobom prezentuje najvýznamnejších organových umelcov a laureátov prestížnych interpretačných súťaží, a preto sa právom stal skutočným centrom organového umenia na Slovensku.
 © 1997-2024 Ars Consulting Bratislava