Úvodná stránka / Main page
2024
Vstupenky
Predaj vstupeniek
 
je možný 30 minút pred koncertom v pokladnici pred kostolom sv. Kataríny.

Predpredaj vstupeniek

je realizovaný prostredníctvom objednávky cez 
 
Následne po úhrade vstupného na bankový účet sú vstupenky zaslané elektronicky na adresu uvedenú objednávateľom.
 
Výhoda tohto spôsobu predpredaja je v tom, že návštevník má prednostný vstup do kostola o cca 18.45 hod a zakúpené vstupenky majú rezervované miesta v prednej časti kostola na sedadlách  označených "rezervované", Využiť ale môže hociktoré sedadlo v kostole.
 
 Vstupenky:

 Dospelí: 7,-€

 Deti od 6 rokov, študenti, dôchodcovia: 6,-€    

 

 © 1997-2024 Ars Consulting Bratislava