Úvodná stránka / Main page
2023
Program
Mestský hrad, Kostol sv. Kataríny
Kremnica
 
sobota o 19.00 hodine
 

Motto festivalu:

 27. európsky organový festival
Kremnický hradný organ 2023
 
" Vatikánsky organista Gianluca Libertucci
a mladí organoví virtuózi "
 

8. júl
 
Mgr. István Nagy - Slovensko - 1. premiéra
 

 I. Nagy: Prelúdium na motívy P. Hapku
 
J. Jakubisko: Tisícročná včela - In Memoriam
 
Beh času - hudba P. Hapka
 
transkripcia: I. Nagy
 
A.. Guilmant: Sonáta pre organ č.5, opus 80
 
M. Duruflé: Suita, opus 5
 
 
15. júl

Mgr. István Nagy - Slovensko - 2. premiéra
 

 I. Nagy: Prelúdium na motívy P. Hapku
 
J. Jakubisko: Tisícročná včela - In Memoriam
 
Beh času - hudba P. Hapka
 
transkripcia: I. Nagy
 
A.. Guilmant: Sonáta pre organ č.5, opus 80
 
M. Duruflé: Suita, opus 5

         
22. júl
 
Mag. Ádám Tabajdi - Maďarsko
 
 
J.S.Bach: Concerto a mol, BWV 593
 
G. Bovet: Suite pour Souvigny ( výber )
 
L. Vierne: Symfónia č. 2
1.časť Allegro
 
F. Liszt: Liebestraum č.3
( transkripcia Á. Tabajdi )
 
F. Liszt: Prelúdium a fúga na B-A-C-H
 
 
29. júl
 
Prof. Gianluca Libertucci - Taliansko - Vatikán
 
A. Guilmant: Sonáta D dur, opus 50
Allegro moderato - Larghetto - Allegro Vivace
 
G. Mulé: Largo
 
J. S. Bach: Toccata a fúga G dur, BWV 541
 
Valet will ich dir geben. BWV 736
 
A. Vivaldi: L´Estro Armonico A dur, opus 3, č.5
pre dvoje husle, sláčiky a čembalo
( transkripcia pre organ )
 
Allegro - Adagio - Allegro
 
F. Germani: Cantata per Venezia
 
G. Morandi: Offertorio,  opus 21
 
C. Franck: Andantino g mol, FWV 25
 
J. C. Kerll: Batalla Imperial
 
Th. Dubois: Messe de mariage
II. Bénédiction Nuptial
 
L. J. A. Lefébure-Wély: Sortie Es dur
 

5. august
 
Mgr. István Nagy - Slovensko
 
 
I. Nagy: Improvizovaná suita na Credo - Verím v Boha
 
R. Wagner: Tristan a Isolda
 
              Jazda valkýr
 
                              Tannhäuser - predohra
 
 
 
 12. august
 
Raimondo Mazzon - Taliansko
 
 
J. S. Bach: Passacaglia a fúga c mol, BWV 582
 
R. Wagner: Rienzi - predohra
 
F. Liszt: Ad nos, ad salutarem undam
 
 
 


 
 
 
Hlavný registrátor :Mgr.art. Ján Bulla
 
Záložní organisti Mgr. István Nagy /  Mgr.art. Ján Bulla
 © 1997-2023 Ars Consulting Bratislava