Úvodná stránka / Main page
2024
2%
Vážení priatelia a priaznivci festivalu Kremnický hradný organ !

Jeden z organizátorov festivalu - neziskové združenie Asociácia pre európske umenia je aj tohto roku notársky zaregistrovaný ako možný prijímateľ podielu zo zaplatenej dane. Privítame, keď prispejete na prípravu a tvorbu festivalu. Samozrejme, že vopred ďakujeme a ste vítaní na festivalových podujatiach.

Postup poukázania je nasledovný:

do 15.2.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Potom požiadajte zamestnávateľa o vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto tlačiva zistíte dátum zaplatenia dane a výšku vašej zaplatenej dane. Z tohto údaju vypočítate sumu 2 % a tú vpíšete do Vyhlásenia. Nemala by však byť nižšia než 3,32 €. Nakoniec obe tlačivá - Potvrdenie a Vyhlásenie doručte vášmu daňovému úradu, v termíne do 30.4.2024

V prípade, že si sami podávate daňové priznanie, postup je podobný. Z údaju Daňová povinnosť (riadok 101) vypočítate 2% a túto sumu uvediete do riadka 124. V odseku 125 uvediete údaje z Vyhlásenia, teda naše IČO, právnu formu, názov a adresu. Takto vyplnené daňové priznanie odovzdáte daňovému úradu do 31.3.2023, ide o fyzické i právnické osoby.

VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane 2024

POTVRDENIE o zaplatení dane 2024

 © 1997-2024 Ars Consulting Bratislava